Monday, October 24, 2011

Fitrah Kuala Lumpur


Dalam kasar, ada lembutnya
Dalam lembut, ada sucinya
Dalam suci, ada cahayanya
Dalam cahaya, ada malapnya.

Dalam arus, ada tingkahnya
Dalam tingkah, ada murninya
Dalam murni, ada budinya
Dalam budi, ada bahasanya.

Walau belit, masih lurus
Walau lurus, masih gelap
Walau gelap, masih nampak
Walau nampak, masih kabur.

Walau luas, masih sempit
Walau sempit, masih terbuka
Walau terbuka, masih ditutup
Walau ditutup, masih terlihat.

Jika baik, maka baguslah
Jika cantik, maka moleklah
Jika terang, maka benderanglah
Jika cukup, maka sempurnalah.

Tidak sama sekali disangka
Kita masih ditemukan
Walau kian suntuk
Kuala Lumpur, dihatiku.--------ToKaN AL-MaNSuR--------

No comments:

Post a Comment